Povinnost exekutora odvést daň

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 26. března 2015, ve věci C-499/13 , Macikowski, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Povinnost exekutora odvést daň
K předpisům:
-