Dodatečné daňové přiznání

Vydáno: 4 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.2.2015, čj. 9 Afs 204/2014-31 , www.nssoud.cz

Dodatečné daňové přiznání
Milan
Podhrázký