Nejvyšší správní soud

 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8.7.2015, čj. 6 Afs 202/2014-25, www.nssoud.cz
Vydáno: 06. 10. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.5.2015, čj. 4 Afs 68/2015-35, www.nssoud.cz
Vydáno: 06. 10. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3.2015, čj. 8 Afs 13/2014-93, www.nssoud.cz
Vydáno: 06. 10. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.2.2015, čj. 6 Afs 116/2014-44, www.nssoud.cz
Vydáno: 06. 10. 2015
 • Článek
Meze postupu k odstranění pochybností JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.1.2015, sp. zn. 2 Afs 174/2014, www.nssoud.cz K předpisům:...
Vydáno: 28. 05. 2015
 • Článek
Soudní přezkum zapůjčení vyžádaných dokladů JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.2.2015, sp. zn. 4 Afs 216/2014, www.nssoud.cz K předpisům:...
Vydáno: 28. 05. 2015
 • Článek
Postup k odstranění pochybností jako nezákonný zásah JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.1.2015, sp. zn. 2 Afs 174/2014, www.nssoud.cz...
Vydáno: 28. 05. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.2.2015, čj. 9 Afs 204/2014-31 , www.nssoud.cz
Vydáno: 26. 05. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.9.2014, čj. 7 Afs 28/2013-23 , www.nssoud.cz
Vydáno: 26. 05. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5.2.2015, čj. 9 Afs 279/2014-29 , www.nssoud.cz
Vydáno: 26. 05. 2015
 • Článek
Výklad právních předpisů Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.12.2014, sp. zn. 5 Afs 49/2014, www.nssoud.cz V demokratickém právním státě totiž nemůže být zájem státu na vybrání daně samoúčelný,...
Vydáno: 30. 04. 2015
 • Článek
Oprava výše daně v insolvencích Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.12.2014, sp. zn. 9 Afs 170/201, www.nssoud.cz K předpisům: - § 44 odst. 1 ZDPH Oprávnění věřitelů...
Vydáno: 30. 04. 2015
 • Článek
Správce daně může = musí Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.1.2015, sp. zn. 6 Afs 101/2014, www.nssoud.cz K předpisům: - § 157 odst. 7 DŘ Podle § 157...
Vydáno: 30. 04. 2015
 • Článek
Náhrada soudních nákladů finanční správy Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.11.2014, sp. zn. 8 Afs 42/2013, www.nssoud.cz K předpisům: - § 60 odst. 1 SŘS Krajský soud přiznal...
Vydáno: 30. 04. 2015
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.12.2014, čj. 9 Afs 170/2014-42 , www.nssoud.cz
Vydáno: 31. 03. 2015
 • Článek
Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18.11.2014, č. j. 5 Afs 54/2012-33 , www.nssoud.cz
Vydáno: 26. 03. 2015
 • Článek
Aktuální judikatura JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský Lichovský, Ondrýsek & partneři, a.s. Posuzování prekluze v soudním řízení Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.9.2014, sp. zn. 4 Afs 142/2014, www.nssoud.cz...
Vydáno: 26. 02. 2015
 • Článek
Zánik zastoupení v daňovém řízení Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.10.2014, čj. 9 Afs 38/2014-59, www.nssoud.cz K předpisům: - § 28 zákona č. 99/1963 Sb.,...
Vydáno: 05. 02. 2015
 • Článek
Vady odvolání JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s. Označení rozhodnutí Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2014, sp. zn. 4 Afs 143/2014, www.nssoud.cz K předpisům: -...
Vydáno: 29. 01. 2015
 • Článek
Dokazování před soudem JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s. Označení rozhodnutí Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.9.2014, sp. zn. 4 Afs 142/2014, www.nssoud.cz K předpisům:...
Vydáno: 29. 01. 2015