Daňové souvislosti výplaty záloh na podíl na zisku

Vydáno: 4 minuty čtení
Daňové souvislosti výplaty záloh na podíl na zisku
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Podle ustanovení § 38d odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v