Odchýlení principů DPH od soukromého práva

Vydáno: 3 minuty čtení
§Odchýlení principů DPH od soukromého práva
Jan
Rambousek
Rozsudek Soudního dvora Evropske unie ze dne 15. května 2014, ve věci C-337/13, Almos Agrár