Změna vnitrostátní právní úpravy během lhůty pro implementci

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. března 2014, ve věci C-599/12 , Jetair a BTWE Travel4you, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Změna vnitrostátní právní úpravy během lhůty pro implementci
Jan
Rambousek
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty