Bezplatný převod klientely

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. března 2014, ve věci C-204/13 , Malburg, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Bezplatný převod klientely
Jan
Rambousek

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty