Ztráta nároku na odpočet daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. února 2014, ve věci C-424/12 , Fatorie, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Ztráta nároku na odpočet daně
Jan
Rambousek
K předpisům: