Lhůta pro dodání zboží za účelem vývozu mimo Evropskou unii

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2013, ve věci C-563/12 , BDV Hungary Trading Kft., dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Lhůta pro dodání zboží za účelem vývozu mimo Evropskou unii
Jan

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty