Nevrácení přemístěného zboží do státu odeslání

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. března 2014, ve věci C-606/12 , DresserRand, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Nevrácení přemístěného zboží do státu odeslání
Jan

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty