Oprava odpočtu daně jestliže nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. března 2014, ve věci C-107/13 , FIRIN, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Oprava odpočtu daně jestliže nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění
Jan

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty