Výpočet DPH při vysílání inzerce

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. prosince 2013, ve věci C-618/11 , TVI, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Výpočet DPH při vysílání inzerce
Jan
Rambousek