DPH při poskytování vzdělávacích služeb neveřejnoprávními subjekty pro obchodní účely

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. listopadu 2013, ve věci C-319/12 , MDDP, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

DPH při poskytování vzdělávacích služeb neveřejnoprávními subjekty pro obchodní účely
Jan
Rambousek