Provozování soukromého golfového klubu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2013, ve věci C-495/12 , The Bridport and West Dorset Golf Club, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku

Provozování soukromého golfového klubu
Jan
Rambousek