Otázky a odpovědi: Těžba kryptoměn

Vydáno: 3 minuty čtení

Prosím o stanovisko k uplatnění odpočtu DPH při těžbě kryptoměn. Podnikatel OSVČ, příp. obchodní korporace s. r. o. – plátce DPH – v rámci své činnosti nakoupí zařízení nutné k těžbě kryptoměn, uplatní odpočet DPH na pořízení HIM, sloužícího k těžbě. Následně těží kryptoměnu, kterou převádí na bankovní účet FO, příp. s. r. o. vedený v CZK. Prodej kryptoměny, po odečtení nákladů vzniklých v souvislosti s těžbou (odpisy HIM, příp. náklady na elektřinu) je součástí základu daně, který v rámci svého daňového přiznání zdaní daní z příjmů. Je možné uplatnit odpočet DPH na pořízený HIM (příp. na faktury za elektřinu), pokud tato zařízení či spotřeba slouží plně nebo částečně k těžbě kryptoměny?

Otázky a odpovědi: Těžba kryptoměn
Ing.
Václav
Benda