Dotazy a odpovědi: K pracovnímu právu

Vydáno: 2 minuty čtení
K pracovnímu právu
Mgr.
Zdeněk
Schmied
1. Zaměstnancům jsme pořídili ochranné pracovní pomůcky (obuv, oděvy), tito zaměstnanci u nás končí pracovní poměr (skončila zakázka). Pracovní oděvy jsou staré cca 2 měsíce, chtěli bychom je buďto vrátit od zaměstnanců zpět nebo jim nabídneme odkup za poníženou cenu. Můžeme to po nich chtít, nebo jim ochranné pomůcky automaticky zůstávají (jedná se o obuv, montérky)? To samé se často stává při nástupu nových zaměstnanců, kterým obstaráme ochranné pomůcky a oni pak ukončí pracovní poměr například ve zkušební době z důvodu, že jim nevyhovuje tato práce.
Odpověď
Osobní ochranné pracovní prostředky (pomůcky) pořizuje zaměstnavatel zásadně na své náklady a přiděluje je zaměstnancům k výkonu práce; Osobní ochranné pracovní prostředky (pomůcky) zůstávají však i nadále majetkem zaměstnavatele, a proto v případě skončení pracovněprávního vztahu jsou zaměstnanci povinni tyto zaměstnavateli vrátit, nebo - pokud mají zájem na jejich ponechání i po skončení zaměstnání - mohou je od zaměstnavatele za zůstatkovou hodnotu odkoupit.

Související dokumenty