Zdeněk Schmied

 • Článek
Vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu, kdy Senát Parlamentu České republiky dne 27. 7. 2023 projednal a vrátil Poslanecké sněmovně se dvěma pozměňovacími návrhy tzv. transpoziční novelu zákoníku práce (dále jen „novela ZP“), lze očekávat, že bude-li schválena v původním „sněmovním“ znění, pak nabyde účinnosti již dnem 1. 10. 2023, bude-li schválena ve znění navrženém senátem, nabyde účinnosti dnem 1. 1. 2024. K opětovnému hlasování sněmovny by mělo dojít 29. 8. 2023, neboť je v zájmu České republiky zajistit účinnost co nejdříve, jestliže transpoziční lhůta uplynula již 1. a 2. 8. 2022.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
V souvislosti se změnami právní úpravy dochází v průběhu roku 2019 k některým významným věcným změnám týkajícím se poskytování náhrady mzdy, platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sníženého platu nebo snížené odměny náležející zaměstnancům v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen „náhrada mzdy při DPN“). Některé z těchto změn, které již nabyly účinnosti počátkem letošního roku, je třeba pouze připomenout. Jiné, zásadní věcné změny, nastanou od 1. 7. 2019 a na tyto změny je třeba nejenom včas upozornit, nýbrž je také nutné se na ně i řádně připravit.
Vydáno: 08. 07. 2019
 • Článek
Dotaz k čerpání dovolené po mateřské dovolené – RP a výši v jaké bude dovolená proplacena. Jsme fyzická osoba a vedeme daňovou evidenci. Máme pracovnici na HPP na plný úvazek od 1. 12. 2009. Od 2. 1. 2014 do 27. 2. 2014 byla nemocná. Pak dne 28. 2. 2014 nastoupila na mateřskou dovolenou – PPM, 11. 3. 2014 porodila 1. dítě. 24. 3. 2016 porodila 2. dítě. Za rok 2014 požádala o dovolenou. Nyní se chystá od 1. 4. 2019 nastoupit zpět k nám do práce. Jak máme správně postupovat? Začneme tedy čerpáním dovolené dodatečně za 2014? Má nárok na celých 20 dní? Z čeho vypočítáme výši, když posledních 5 let nepobírala od nás mzdu?
Vydáno: 08. 07. 2019
 • Článek
Mezi významné pracovněprávní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci stanovené zákoníkem práce patří tzv. nabídková povinnost, jejíž řádné splnění předtím, než bude zaměstnanci v některých případech dána výpověď z pracovního poměru, je nezbytným hmotněprávním předpokladem platnosti této výpovědi. Naopak, důsledné nesplnění nabídkové povinnosti může být, a také v řadě případů je, důvodem neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele s možnými negativními důsledky pro zaměstnavatele. Proto je třeba této problematice věnovat náležitou pozornost.
Vydáno: 12. 09. 2018
 • Článek
K pracovnímu právu Mgr. Zdeněk Schmied 1. Zaměstnancům jsme pořídili ochranné pracovní pomůcky (obuv, oděvy), tito zaměstnanci u nás končí pracovní poměr (skončila zakázka). Pracovní oděvy jsou staré cca...
Vydáno: 20. 02. 2018
 • Článek
Překážky v práci při pružné pracovní době Mgr. Zdeněk Schmied 1. Pružná pracovní doba (§ 85 zákoníku práce) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen "zákoník práce"), podporuje...
Vydáno: 05. 12. 2017
 • Článek
Pravidla čerpání dovolené podle zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied Doba letních prázdnin je vždy poznamenána vysokou frekvencí čerpání dovolených. Přestože poslední zásadní věcné úpravy v této oblasti byly provedeny...
Vydáno: 24. 08. 2017
 • Článek
Návrh novely zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied Ve středu 24. 8. 2016 schválila vláda poměrně rozsáhlý návrh změn zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále také „ZP“) a některých...
Vydáno: 01. 12. 2016
 • Článek
Zrušení pracovního místa v době rodičovské dovolené ve vazbě na možnost rozvázání a skončení pracovního poměru Mgr. Zdeněk Schmied Délka čerpání mateřské a rodičovské dovolené v České republice patří...
Vydáno: 19. 05. 2016
 • Článek
Pružná pracovní doba a práce přesčas Mgr. Zdeněk Schmied Zatímco pružné rozvržení pracovní doby (dále též „pružná pracovní doba“) patří nepochybně k liberálním projevům smluvní vůle účastníků pracovněprávního vztahu...
Vydáno: 18. 02. 2016
 • Článek
Dovolená ve specifických případech Mgr. Zdeněk Schmied Období letních prázdnin je pro většinu zaměstnanců dobou čerpání dovolené. Právní úprava podmínek vzniku práva na dovolenou a většina podmínek stanovených pro...
Vydáno: 25. 08. 2015
 • Článek
Významná novela zákoníku práce (stručná informace) Mgr. Zdeněk Schmied Obě komory Parlamentu České republiky – Poslanecká sněmovna v červnu a Senát v červenci – schválily vládní návrh zákona, kterým...
Vydáno: 25. 08. 2015
 • Článek
Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v roce 2014 a k 1.1.2015 Mgr. Zdeněk Schmied V oblasti pracovněprávních vztahů upravených zákoníkem práce (zákon č. 262/2006...
Vydáno: 18. 02. 2015
 • Článek
Musí v roce 2013 zaměstnanci na dohodu o provedení práce (dále jen "DPP") a dohodu o pracovní činnosti (dále jen "DPŮ") absolvovat vstupní prohlídku u lékaře? Pokud ano, DPP je vždy uzavřena na jeden rok, další rok se sjednává nová - je nutné každý rok mít prohlídku novou?
Vydáno: 01. 07. 2013
 • Článek
Pracovník vyučuje u nás osm týdenních hodin, je s ním sjednána dohoda o provedení práce (dále jen "DPP"). Jak můžeme formulovat ukončení dohody, jestliže: *jsme nuceni řešit s pracovníkem incidenty na veřejnosti pod vlivem alkoholu (jeho chování je v rozporu s dobrým jménem školy i s etickými principy učitelské práce), *v tomto týdnu došlo ze strany pracovníka k porušení sjednané dohody, tj. nedostavil se do vyučovací hodiny, bez omluvy.
Vydáno: 01. 07. 2013