Dotazy a odpovědi: K účetnictví

Vydáno: 3 minuty čtení
K účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
1. Mateřská společnost má sídlo ve třetí zemi a vyrábí stroje. Jeden z těchto strojů prodala své české dceřiné společnosti (cena převyšuje 100 000 Kč) proto, aby sloužil pro vývojové pracovníky. Tito budou stroj a jeho konstrukci studovat a podle něho navrhnou obdobný stroj, ale s parametry, které požaduje evropský trh. Stroj nebude rozebrán na díly, které by byly použity do jiného stroje. Stroj nemá provedeny potřebné revize, do stroje nejsou doplněny provozní kapaliny, tj. není způsobilý běžného používání, slouží pouze pro "studijní účely". V případě možnosti bude stroj též vystavován na výstavách. Česká dceřiná společnost má vlastní vývojové pracoviště, které soustavně vyvíjí nové výrobky výhradně pro vlastní výrobu. Jak máme o tomto stroji účtovat - jedná se o dlouhodobý hmotný majetek? Odpisoval by se pro daňové účely ve stejné skupině jako obdobné stroje, které se v ČR běžně používají (v tomto případě 2. odpisová skupina)?
Odpověď z hlediska účetnictví
Pokud by se mělo jednat o dlouhodobý hmotný majetek s možností účetního odpisování, musí být splněny podmínky podle § 7 odst. 11 Vyhlášky 500/2002 Sb.:
"Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro u
žívání (způsobilost k provozu). (...)
Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele."
Pro účely daňového odpisování je však nutné splnit odlišné podmínky a to § 26 odst. 10 ZDP.
"Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání."
Tyto podmínky splněny nejsou, proto bych nefunkční stroj sloužící k vývojovým účelům posoudila jako skladovou zásobu, která se po jejím finálním využití zlikviduje. Do doby likvidace bych navrhovala účtování této zásoby na skladu, účtování do nákladů bych volila až v případě její likvidace.
Odpověď z hlediska daně z příjmů
Ing. Vlastimil Bachor
Z popisu stroje je zřejmé, že není funkční a způsobilý tak běžnému užívání. Bohužel v takové situaci nesplňuje podmínky pro jeho klasifikaci jako hmotný majetek pro daňové účely, a proto je vyloučeno jeho daňové odpisování. Základ daně z příjmů bude tak ovlivněn podle § 23 odst. 2 ZDP
správným zaúčtováním jeho používání.