Odpovědnost odběratele za zrušení plátcovství dodavatele

Vydáno: 5 minut čtení
Odpovědnost odběratele za zrušení plátcovství dodavatele
Jan
Rambousek
Rozsudek Soudního dvora Evropske unie ze dne 6. září 2012 , ve věci C-324/11 Gábor Tóth, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty