Dotazy a odpovědi: K mezinárodnímu zdanění

Vydáno: 10 minut čtení
K mezinárodnímu zdanění
Ing.
Václav
Zíka
1. Česká akciová společnost si v září 2017 zapůjčila od britské společnosti s právní formou
"Limited Liability Company"
počítače, tiskárny a kopírky. Měsíčně bude české společnosti vystavována faktura za nájem tohoto počítačového vybavení. Vznikají v této souvislosti české společnosti nějaké povinnosti z hlediska daně z příjmů? Musí se z plateb vyplývajících z těchto faktur odvádět zajištění daně ve výši 10 %? Nebo srážková daň, a v jaké výši?
Odpověď
Konkrétní řešení případu v kontextu daně z příjmů se odvíjí jednak od znění vnitrostátního zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "zákon o daních z příjmů"), a jednak i od textu m

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů