Dotazy a odpovědi: K dani z přidané hodnoty

Vydáno: 19 minut čtení
K dani z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
1. Sdružení fyzických osob - plátci DPH ukončí v březnu 2018 činnost a zásoby zboží převedou do nově vzniklé společnosti s r.o., kde budou společníky (předpokládám, že také plátci). Pokud by zboží prodali do s.r.o. za cenu obvyklou, zdaní příjem jako fyzické osoby a odvedou DPH. V případě vkladu do společnosti by bylo zdanění stejné? Dalo by se to udělat nějak bezbolestněji?
Odpověď z hlediska daně z přidané hodnoty
Pokud by uvedení plátci zásoby zboží prodali vzniklé obchodní společnosti (s.r.o), jednalo by se nesporně o zdanitelné plnění v příslušné sazbě daně, z něhož by museli prodávající obecně přiznat daň na výstupu. Pokud bude obchodní společnost plátcem, může si za splnění podmínek uvedených v § 72 až 79 zákona o DPH z nakoupených zásob uplatnit nárok na odpočet daně. Pokud by byly převedeny zásoby do obchodní společnosti formou vložení nepeněžitého vkladu, jednalo by se pro vkladatele také o zdanitelné plnění, a to za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 písm. d) zákona o DPH. Také v tomto případě by si mohla obchodní společnost jak nabyvatel vkladu, bude-li plátcem, nárokovat z vložených zásob odpočet daně za splnění podmínek uvedených v § 72 až 79 zákona o DPH. O zdanitelné plnění by se nejednalo v případě, že by byly zásoby součástí vkladu obchodního závodu. Podle § 13 odst. 9 písm. a) a § 14 odst. 5 písm. a) zákona o DPH se totiž za zdanitelné plnění nepovažuje pozbytí (prodej) obchodního závodu ve smyslu občanského zákoníku, a to včetně vkladu obchodního závodu nebo jeho části.
Odpověď z hlediska daně z příjmů fyzických osob
Ing. Eva Sedláková
V případě, že společníci