Zahájení nalézacího řízení nemá vliv na povinnost zaplatit úrok z prodlení

Vydáno: 3 minuty čtení
Zahájení nalézacího řízení nemá vliv na povinnost zaplatit úrok z prodlení
Jan
Rambousek
Rozsudek Soudního dvora Evropske unie ze dne 12. května