Novela zákona o DPH platná od 1. dubna 2011, 2. část

Vydáno: 30 minut čtení

Od uveřejnění první části článku k novele zákona o DPH uplynuly dva měsíce a názory se stále vyvíjí, proto se ještě vrátím k problematice popsané v minulém čísle.

Novela zákona o DPH platná od 1. dubna 2011, 2. část
Ing.
Jan
Rambousek
, LL. M.
daňový poradce č. 693
Rád bych upozornil na skutečnost, která rozhýbala řady odborné veřejnosti, tou je rozdílný pohled na řešení množstevních bonusů v podání Ministerstva financí ČR v dokumentu „Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 - § 43 - od 1. 4. 2011“1 a Generálního finančního ředitelství v informaci k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů.2
Další oblastí DPH, která musela být změněna kvůli omezení daňových úniků při dovozu zboží, je oblast týkající se osvobození od daně. Vzhledem k rozsahu podmínek nutných pro přiznání osvobození, které jsou uvedeny ve směrnici, hledal zákonodárce obtížně formulaci paragrafového znění. Proto se odvolává na nařízení Rady č. 1186/2009/Es ze dne 16. listopadu 2009, přímá odvolávka na směrnici, která tuto oblast upravuje pro DPH, nebyla z legislativních důvodů možná. Nově lze rozdělit zboží v podstatě do čtyř kategorií:
a)
Zboží s limitem do 22 eur. Toto zboží je osvobozeno od DPH i od cla.
b)
Zboží v limitu od 22 eur do 150 eur. Toto zboží podléhá při dovozu DPH, ale je osvobozeno od cla
c)
Zboží s limitem nad 150 eur. Dovoz takového zboží podléhá jak DPH, tak clu.
d)
Alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky. Tato
komodita
má v zákoně speciálně nastavené limity.
Tyto změny tedy nejvíce postihnou občany, kteří jsou zvyklí objednávat zboží z e-shopů z třetích zemích. Ministerstvo financí k této problematice vydalo informaci k osvobození od DPH při dovozu zboží.3
Oblast týkající se odpočtů byla odbornou veřejností bohatě komentována, a její aplikace bude v praxi asi také nejproblematičtější. Některé paragrafy si zachovaly svůj původní význam, v některých se však objevují zcela nové principy. Obecně lze nové paragrafy charakterizovat takto:
-
§ 72 nadále upravuje nárok na odpočet, i když jsou zde odlišnosti od původního znění
-
§ 73 upravuje podmínky nároku na odpočet, přičemž nejzásadnější novinkou je potřeba „mít daňový doklad“
-
§ 74 řeší v návaznosti na § 42 opravu odpočtu daně
-
§ 75 nově řeší poměr pro použití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou/neekonomickou činnost