Dotazy a odpovědi: K dani z přidané hodnoty

Vydáno: 6 minut čtení
K dani z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
1. Přepravujeme pro osobu registrovanou k DPH v Rakousku zboží z ČR do 3. země. Zboží je majetkem osoby registrované k DPH v Rakousku. Jedná se o službu s místem plnění v Rakousku dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, která se uvádí do ř. 21 přiznání k DPH a do souhrnného hlášení s kódem 3, nebo o službu spojenou s vývozem zboží dle § 69 ZDPH uváděnou do ř. 26 přiznání k DPH?
<