Rozsudek Soudního dvora EU ve věci "uplatněného plného nároku na odpočet DPH při výstavbě kancelářské budovy určené k zdanitelnému pronájmu, která ale nakonec nesloužila k budoucímu dosažení zdanitelných příjmů"

Vydáno: 6 minut čtení

Dnes jsem si vybrala judikát Soudního dvora Evropské unie (dále jen SD EU) ze dne 18. 5. 2021 ve věci C-248/21 „Skatteverket“. V současné zrychlené době, kdy zákony a různé vyhlášky vznikají tak rychle, že je velký problém se v nich orientovat, má i podnikající osoba velký problém správně a rychle rozhodnout o své případné investici. Předpokládám, že budeme v daňové praxi častěji muset řešit náklady na investici, která se později ukáže jako nesprávné podnikatelské rozhodnutí, tedy zmařenou investici. Uvedený případ je zvláštní v tom, že švédská společnost až po třech letech dospěla k názoru, že švédský zákon o DPH je v rozporu se směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice“) a požádala švédského správce daně o vrácení daně na vstupu.

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci „uplatněného plného nároku na odpočet DPH při výstavbě kancelářské budovy určené k zdanitelnému pronájmu, která ale nakonec nesloužila k budoucímu dosažení zdanitelných příjmů“
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
 
Podstata sporu
Švédská společnost Skatteverket (d&aacute