Otázky a odpovědi: Rozdělení zisku spojených s. r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Společnost A, s. r. o., vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B, s. r. o., vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A, s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B, s. r. o., příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A, s. r. o., bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?

Otázky a odpovědi: Rozdělení zisku spojených s. r. o.
Ing.
Martin
Bureš
Trochu netradičně začneme daňovými aspekty a následně zmíníme také účetní aspekty.
 
Daňové hledisko
V této souvislosti předpokládám, že:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů