Ing. Martin Bureš

  • Článek
Společnost A, s. r. o., vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B, s. r. o., vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A, s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B, s. r. o., příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A, s. r. o., bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?
Vydáno: 01. 07. 2021
  • Článek
Jak právně a daňově řešit klasický převod podílu u dceřiné společnosti, 100 % majetkový podíl, držba více než 12 měsíců. Valná hromada je každý rok v září nebo v říjnu. V lednu 2020 byly převedeny prostředky z dceřiné na mateřskou společnost, týkalo se zisku roku 2018.
Vydáno: 29. 06. 2021
  • Článek
Nedávno jsem se ve praxi setkal se zajímavou situací, kdy do svěřenského fondu chtěl zakladatel, právnická osoba, vyčlenit zvláštní typ majetku. Je to takový typ majetku, na který si nemůžeme „hmotně sáhnout“. Nicméně i takový majetek může mít v praxi významné ocenění a také bohaté reálné využití. Mohou to být např. ochranné známky, software, licence nebo know-how. Takové položky představují nehmotný majetek. V oblasti svěřenských fondů nejdříve panovala obrovská panika, která se v průběhu času trochu zklidnila, nicméně stále nemáme jasnou daňovou legislativu, která by neumožňovala více různých výkladů. Další nevyjasněnou otázkou bylo, jakým způsobem může svěřenský fond daňově odepisovat nehmotný majetek, pokud do něj vyčlenil majetek zakladatel, právnická osoba.
Vydáno: 30. 03. 2021
  • Článek
V této nelehké době připadá ještě více do úvahy uplatňování daňové ztráty. Kdy ji vykážeme, za jakých podmínek ji uplatníme – to a mnoho dalšího se dozvíte v tomto článku.
Vydáno: 16. 02. 2021
Dlouho očekávaná novela daňových zákonů vychází dne 31. 12. 2020 ve Sbírce pod č. 609/2020 Sb.
Vydáno: 04. 01. 2021
  • Článek
Svěřenský fond můžeme zřídit na dobu neurčitou. A přestože občanský zákoník tuto dobu částečně omezuje, svěřenský fond může existovat po velice dlouhou dobu. V průběhu této doby samozřejmě mohou vzniknout transakce s případným vznikem daňové povinnosti. Abychom mohli tyto transakce správně daňově ošetřit, potřebujeme mít zejména jasnou daňovou legislativu neumožňující různé výklady. V oblasti svěřenských fondů nejdříve panovala obrovská panika, která se v průběhu času trochu zklidnila, nicméně stále nemáme jasnou daňovou legislativu, která by neumožňovala více různých výkladů. Jednou z velmi palčivých otázek bylo, jakým způsobem může svěřenský fond daňově odepisovat hmotný majetek. Stejně jako lidstvo dříve bylo přesvědčeno, že planeta Země je placatá a až postupem času se zjistilo, že tento výklad byl nesprávný, oblast daňového odepisování hmotného majetku u svěřenských fondů se také vyvíjela.
Vydáno: 30. 10. 2020
  • Článek
Většinu z nás čekají od roku 2020 poměrně významné daňové změny. Alespoň to vyplývá z návrhu novely daňových zákonů, který je v současné době po 2. čtení v poslanecké sněmovně. Podle návrhu novely má dojít ke vzniku zbrusu nové oznamovací povinnosti, implementaci směrnic daně z přidané hodnoty, nicméně také doplnění konceptu zdanění právnických osob v souvislosti s novými pravidly směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) o několik aktualizací, na které se pozapomnělo v předchozí novele. V dnešním článku si jmenovitě představíme tři „oříšky“.
Vydáno: 30. 07. 2020
Nejen na tuto otázku by měla odpovědět významná novela zákona o daních z příjmů a dalších zákonů, která vyšla dne 30. 6. 2020 ve Sbírce zákonů.
Vydáno: 10. 07. 2020
Jak finanční úřady změní od 1. 1. 2021 přístup u provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností? V jaké výši budeme od 1. 1. 2021 platit úroky z prodlení? Bude moci od 1. 1. 2021 finanční úřad vyplácet pouze částečný nárok na odpočet?
Vydáno: 09. 07. 2020
Nejen na tuto otázku by měl odpovědět návrh novely daňových zákonů, který poslanecká sněmovna schválila 5. 6. 2020 ve 3. čtení.
Vydáno: 03. 07. 2020
Ve Sbírce zákonů vyšly dne 27. 3.2020 mj. zákony upravující pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) prominutí záloh na pojistné na důchodové a zdravotní pojištění. Pojďme si pro větší názornost představit schválené změny na příkladech.
Vydáno: 15. 04. 2020
Nejen na uvedené otázky by měl odpovědět významný návrh novely daňového řádu a dalších zákonů, který Poslanecká sněmovna projednala ve 3. čtení dne 12. 2. 2020. Tento návrh novely se dotkne většiny lidí a společností.
Vydáno: 03. 03. 2020
Nejen na tyto otázky by měl odpovědět významný návrh novely (nejen) daňového řádu, který poslanecká sněmovna projednala ve 2. čtení dne 22. 1. 2020. Tento návrh novely se dotkne většiny lidí a společností.
Vydáno: 04. 02. 2020
  • Článek
V dřívějších dobách jsme se za hranice Československa nemuseli dostávat tak často. Nicméně tato doba je, jak všichni věříme, nadobro pryč a s otevřením hranic se celkem jednoduše dostaneme do jiných států. S otevřením hranic se do České republiky začali také dostávat právní formy jiných zahraničních států, o kterých dříve nikdo neměl ani ponětí. V následujícím článku se zaměříme na zahraniční formy obdobné jako svěřenský fond.
Vydáno: 29. 01. 2020
Na tuto otázku by měl odpovědět návrh novely daňových zákonů, který Poslanecká sněmovna projednala 29. 11. 2019 v prvním čtení.
Vydáno: 09. 12. 2019
Poslanci konečně vyslyšeli názory odborné i laické veřejnosti (např. také veřejné ochránkyně práv) a rozšířili možnosti osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí také na jednotky v rodinných domech.
Vydáno: 30. 10. 2019
  • Článek
Na začátek uveďme, že se tento článek nezabývá výplatou obmyšleným, daňovým nerezidentům České republiky. Tento článek je přece jenom něčím výjimečný. Je ovlivněn a vznikl na základě školní přednášky, ze které čerpá několik příkladů a dalších podnětů. Věřím, že bude pro vás přínosný, přestože některé citace nemusejí obsahovat pouze spisovná slova a věty, nýbrž mohou zahrnovat také slangovější výrazy.
Vydáno: 30. 10. 2019
Snad žádná novela daňového zákona si nevynutila takovou pozornost veřejnosti a médií jako prakticky nevýznamné „haléřové“ zaokrouhlování v DPH. Je na každém zvážit, zda se opravdu chce zabývat touto prakticky nevýznamnou záležitostí.
Vydáno: 22. 10. 2019
Poslanci přehlasovali zamítavé stanovisko Senátu k návrhu novel dvou důležitých daňových oblastí – EET a DPH. Dne 18. 9. 2019 byl návrh doručen k podpisu prezidentovi. V našem přehledu stručně shrnujeme nejdůležitější změny.
Vydáno: 19. 09. 2019
Na tuto otázku by měl odpovědět návrh novely daňových zákonů, který vláda předložila Poslanecké sněmovně 23. 8. 2019.
Vydáno: 09. 09. 2019
+ Zobrazit dalších 20