Otázky a odpovědi: Inventurní nález - drobný a dlouhodobý hmotný majetek

Vydáno: 4 minuty čtení

Prosím o konzultaci ve věci inventurního nálezu, který vznikl tím, že účetní jednotka neaktivovala majetek vyrobený vlastní činnosti pro své vlastní použití během výrobních operací. Jedná se o drobný majetek v hod. do 80 000 Kč, ale i o dlouhodobý majetek s hodnotou vyšší. U drobného majetku bych s inventurním protokolem o nálezu vložila do evidence drobného majetku. U dlouhodobého majetku zaúčtuji na příslušné majetkové účty a účty oprávek, s tím, že oprávky se rovnají výši ocenění (vstupní ceně), tzn. že majetek je účetně odepsán a dále není možné majetek odpisovat daňově. Rozumím tomu správně? Jedná se o majetek v hodnotě statisíců.

Otázky a odpovědi: Inventurní nález – drobný a dlouhodobý hmotný majetek
Ing.
Martin
Děrgel
Tazatel správně uvádí účetní postup v případě inventarizačního

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví