Otázky a odpovědi: Stravenky a stravenkový paušál a limitace nákladů

Vydáno: 2 minuty čtení

Přispíváme zaměstnancům na stravování stravenkou ve výši 100 Kč, z toho 55 Kč dáváme do daňově uznatelných výdajů firmy a 45 Kč doplácí zaměstnanec (a i na jeho straně je to daňově osvobozeno). Problém vzniká při přesčasové práci. Pokud podle vnitropodnikových směrnic pracují zaměstnanci déle než 12 hod, mají nárok na dvě stravenky. Nevím, zda mohu dát do daňových výdajů firmy za tuto delší směnu 2 x 55 Kč = 110 Kč nebo je to limitováno 70 % hranicí stravného (75,60 Kč) a zda je to i na straně zaměstnance osvobozeno. Také nevím, jestli bychom si při poskytování dvou stravenek na delší směnu pomohli přechodem na stravenkový paušál. Tam by asi nastal problém opačný – u zaměstnavatele není limitace žádná, ale u zaměstnance by od daně osvobozeno bylo jen do výše 75,60 Kč. Prosím o vysvětlení, jak to s tou limitací 75,60 Kč tedy vlastně je.

Otázky a odpovědi: Stravenky a stravenkový paušál a limitace nákladů
Ing.
Ivana
Pilařová