O krok blíže k nové účetní legislativě

Vydáno: 7 minut čtení

V listopadu 2018 předložila pracovní skupina Ministerstva financí k veřejné konzultaci návrh koncepce účetní legislativy. Následovalo připomínkové řízení, které bylo ukončeno až 18. 1. 2020 a materiál byl předložen k projednání vládě. Návrh věcného záměru nové účetní legislativy byl vládou projednán a schválen 5. 10. 2020 s jasným cílem. Zbrusu nový modernizovaný zákon o účetnictví by měl být předložen do 30. 6. 2022 s tím, že je navržena jeho účinnost od ledna minimálně 12 měsíců od platnosti nového zákona. Účetní jednotky tak mají dostatečný časový prostor se „přeladit“ na nový účetní svět, seznámit se blíže s často okrajově naznačovanými účetními koncepty respektujícími moderní účetní pohled. Ten je založený na ekonomické podstatě účetnictví a umožňuje zlepšení srovnatelnosti, kvality vypovídací schopnosti účetnictví a v neposlední řadě konkurenceschopnost obchodních korporací v mezinárodním měřítku.

O krok blíže k nové účetní legislativě
Ing.
Zita
Drábková,
Ph.D., MBA
daňový poradce a jednatel TAXART CZ s. r. o., odborný asistent Metropolitní univerzita Praha
Dnešní téma navazuje a doplňuje příspěvek publikovaný v DHK č. 4/2020 pod názvem „Novinky českých účetních předpisů. Koncepce nové účetní legislativy pro období 2020-2030“. Postupně se budeme věnovat detailům jednotlivých částí navržené účetní úpravy, která bude vysvětlována v kontextu rozdílů mezi stávající a navrhovanou účetní legislativou na příkladech z praxe.
 
Současná úprava koncepcí ú

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví