V jakém státě máme daňovou povinnost z celosvětových příjmů? Jak využít smlouvy o zamezení dvojího zdanění? Otestujme se v základních principech mezinárodního zdaňování příjmů

Vydáno: 10 minut čtení

Globálně působící firmy, obchodní modely přenositelné do celého světa, práce na stavbách po celém světě ve funkci specialisty či třeba jen montážního dělníka a spousta dalších v praxi dostupných příkladů, které mají jedno společné. Poplatník má v konkrétním zdaňovacím období (zpravidla kalendářní rok) příjmy z různých států. Jak a zejména kde by měly být tyto příjmy zdaněny? Nejdůležitější principy používané v mezinárodním zdanění jsou použity v následujících otázkách a odpovědích.

V jakém státě máme daňovou povinnost z celosvětových příjmů? Jak využít smlouvy o zamezení dvojího zdanění? Otestujme se v základních principech mezinárodního zdaňování příjmů
Ing.
Vladimír
Zdražil
 
OTÁZKA č. 1
K čemu slouží institut tzv. daňové rezidence v oblasti mezinárodního zdaňování?
a)
Určuje stát, ve kterém má poplatníka povinnost zdanit tzv. jeho celosvětové příjmy.
b)
Je spojen s plátcem, tj. buď zaměstnavatelem, nebo odběratelem poplatníka daně, který svým vlastním daňovým domicilem určuje daňovou rezidenci poplatníka.
c)
Určuje stát, ve kterém musí poplatník zdanit svoje celosvětové příjmy na základě rozhodnut&i