Osobní ochranné pomůcky daňově

Vydáno: 16 minut čtení

Problematika osobních ochranných pomůcek je upravena v § 104 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat stanovené požadavky.

Osobní ochranné pomůcky daňově
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky poskytnout v případě, že není možné jím vyhodnocená rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostřednictvím prostředků kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce. Tomu současně odpovídá povinnost zaměstnance používat osobní ochranné pracovní prostředky a svévolně je neměnit, obsažená v § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce.
 
Osobní ochranné pracovní prostředky
musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
musí odpovídat podmínkám na pracovišti,
musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců a
musí respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.
Dále zákoník práce uvádí další možné okruhy ochranných prostředků. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též
pracovní oděv nebo obuv
. Na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům
mycí, čistic&iacu