Otázky a odpovědi: DPH - Brexit

Vydáno: 3 minuty čtení

Český plátce má sídlo v ČR a nakupuje zboží z celého světa = dovoz. V ČR je upravuje a přeprodává do Anglie – firma s anglickým DIČ a z Anglie zase zpět koncovým zákazníkům do ČR (přefakturace je však pouze papírová, zboží nikdy neodejde z ČR z jejich skladu), je pouze využívána prestiž „zahraničního obchodu“. Jak tuto záležitost řešit nyní z pohledu Brexitu (dovoz/vývoz) a jak by měla být naopak správně tato situace řešena před 1. 1. 2021 (zboží by mělo být zdaněno v ČR, neopustilo zemi, byť se prodalo anglické firmě, nejedná se o osvobozené plnění, naopak anglická firma zboží musela prodat zpět do ČR, opět ale pouze papírově a DPH za zboží odvedla firma tady v ČR, jelikož v tomto případě už anglická firma měla osvobozeno, zboží zdaňuje v místě dodání)? Jak to má být tedy teď, co je k tomu potřeba za dokumenty apod.?

Otázky a odpovědi: DPH – Brexit
Ing.
Ladislav
Pitner
Obecně – je třeba vždy

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty