Změny daňového balíčku po projednání Senátu

Vydáno: 5 minut čtení

V předchozích číslech časopisu DHK jsme vás informovali o zásadních změnách, které schválila Poslanecká sněmovna prostřednictvím daňového balíčku (sněmovní tisk 910). Daňový balíček byl v průběhu prosince projednán Senátem, který s většinou změn souhlasil, nicméně u některých bodů navrhl úpravy, které byly následně Poslaneckou sněmovnou také schváleny. Zákon byl tedy k 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Balíček je po úspěšném dokončení legislativního procesu účinný od 1. 1. 2021.

Změny daňového balíčku po projednání Senátu
Ing.
Lucie
Kořínková
 
1. Zrušení superhrubé mzdy
Zrušení superhrubé mzdy zůstalo po projednání Senátu beze změn. Pro výpočet daně se bude používat pouze hrubá mzda zaměstnance bez započtení pojistného hrazeného zaměstnavate