Otázky a odpovědi: Sleva za odběr zboží

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost poskytuje odběratelům dodatečnou slevu za odběr zboží v závislosti na objemu odebraného zboží za určité období. Jak o této dodatečné slevě účtovat? Jak je to s DPH?

Otázky a odpovědi: Sleva za odběr zboží
Ing.
Ivana
Pilařová
Postup v účetnictví

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty