Otázky a odpovědi: Doprava jako součást daňově uznatelných nákladů

Vydáno: 2 minuty čtení

Lze se s dodavatelem služeb dohodnout, že za cestu k nám do společnosti (místo, kde nám poskytne službu), nám bude kromě poskytnuté služby fakturovat také svou dopravu v dohodnuté ceně (= počet ujetých km x dohodnutý paušál za ujetý km) a čas, který na cestě stráví? Předpokládám, že ano, že uvedená doprava se stane součástí našich daňově uznatelných nákladů vynaložených na tuto službu.

Otázky a odpovědi: Doprava jako součást daňově uznatelných nákladů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce