Rozsudek SD EU ve věci "dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele dle ustanovení zákoníku práce" z pohledu daně z přidané hodnoty

Vydáno: 6 minut čtení
Rozsudek SD EU ve věci „dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele dle ustanovení zákoníku práce“ z pohledu daně z přidané hodnoty
Ing.
Mária
Mikulecká
Jenomže, Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SD EU) ve svém
rozhodnutí