Dotazy a odpovědi: K dani z příjmů fyzických osob

Vydáno: 6 minut čtení
K dani z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
1 Student začal ve svých 17 letech pracovat jako rozhodčí pro FAČR (Fotbalová asociace České republiky). V prvním roce 2017, kdy se rozhoduje, zdali u této činnosti zůstane a vyfakturoval FAČRu cca 2 000 Kč za rok, podal daňové přiznání a tento příjem byl zdaněn jako nahodilý příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jaký je další postup, pokud se rozhodne, že