Dotazy a odpovědi: K dani z příjmů fyzických osob

Vydáno: 15 minut čtení
K dani z příjmů fyzických osob
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Ph.D.
1
1)
Zaměstnanec, kterému přispíval zaměstnavatel na penzijní připojištění a on je ukončí v řádném termínu, je povinen zdanit 15 % příspěvek zaměstnavatele a úroky, pokud si nechá celou částku vyplatit najednou?
A pokud by si částku nechal vyplácet měsíčně, tak by ji nedanil?
2)
Pokud si zaměstnanec ukončí řádně své životní pojištění (nikoliv předčasně) a nechá si vyplatit celou částku najednou, tak nic danit nemusí, a to ani příspěvek zaměstnavatele. Je to opravdu tak?
Odpověď
Ad) 1
V dotazu je uvedeno, že se jedná o dávky penzijního připojištění. Patrně má tazatel na mysli penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Protože v rámci III. Pilíře penzijního systému je již několik let možné sjednávat rovněž doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, rozšířím odpověď i o daňový režim dávek z doplňkového penzijního spoření.
Podle