Na zrušení daně z nabytí nemovitostí vydělají obchodníci, rodiny na změnu zákona v některých případech doplatí

Vydáno: 12 minut čtení

Na první pohled se zdá, že ministerstvo financí přistupuje k současné nepříznivé situaci na trhu s byty opravdu rozumně. Ještě v minulém roce byla ministryně financí zásadně proti návrhu senátu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a nyní taková vstřícná otočka… Nenechme se mýlit. Na rozdíl od původního senátního návrhu, ve kterém se měla daň bez dalšího zrušit, přilepila Alena Schillerová k návrhu další dvě změny, a to je nemožnost odečtu úroků z hypoték a prodloužení doby vlastnictví nemovitosti pro osvobození od daně z příjmů z 5 na 10 let (původní návrh zněl 15 let). Těmito kroky se výhodnost návrhu zákona pro mladé rodiny stává diskutabilní. První výjimku zdůvodnila Alena Schillerová na půdě poslanecké sněmovny těmito slovy: „aby to bylo spravedlivé, protože máme celou řadu mladých lidí, a zejména o ty nám jde, kteří dostanou peníze od rodičů a stejně si nic neodečítají“. Druhou výjimku zdůvodnila zamezením spekulací na trhu. Je to opravdu tak?

Na zrušení daně z nabytí nemovitostí vydělají obchodníci, rodiny na změnu zákona v některých případech doplatí
Mgr.
Lenka
Krištofíková,
MBA
 
Úvodem
Dne 27.5.2020 sněmovna schválila vládní návrh na zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Zároveň došlo k novelizaci zákona o dani z příjmů. 1)
Postupy vlády pro výběr daní je třeba vidět ve třech krocích.
 
Krok vlády číslo 1: Přenesení daňové povinnosti na kupujícího
Do roku 2016 daň z převodu nemovitostí platil prodávající, tedy se jednalo o jakousi daň z příjmů. Tento postup, kdy příjemce finančních prostředků platil daň, dával smysl. Na základě zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. platí od 1. 11. 2016 daň z převodu (nově daň z nabytí) nemovitostí vždy kupující. K přehození daňově povinnosti z prodávajícího na kupujícího vedla ministerstvo financí převážně možnost zjednodušení výběru daní. Kupujícímu, jakožto vlastníku nemovitosti je možné, pokud daň nezaplatí, nabytou nemovitost v katastru nemovitostí jednoduše zastavit.
Z daně z příjmů se stala
absurdní
daň z nabytí.
Kupující, kte