Osm nejčastějších ustanovení na přijatých fakturách z Evropské Unie ohledně uplatnění DPH. Otestujme se!

Vydáno: 9 minut čtení

Na přijatých fakturách z EU se objevuje spousta různých ustanovení v anglickém jazyce. Mezi nimi je často velmi titěrným písmem odkaz na příslušné ustanovení Evropské směrnice k DPH týkající se úpravy příslušného daňového režimu. V následujícím článku jsem vybral osm nejčastějších regulativů v oblasti DPH, které se objevují na fakturách.

Osm nejčastějších ustanovení na přijatých fakturách z Evropské Unie ohledně uplatnění DPH. Otestujme se!
Ing.
Vladimír
Zdražil
 
OTÁZKA č. 1
Recipient to account for VAT.
a)
zákazník přiznal a odvedl DPH,
b)
povinnost přiznat daň je u třetí osoby,
c)
povinnost přiznat daň je u příjemce plnění.
Správná odpověď včetně komentáře: c).
Jde o obvyklou referenci v oblasti DPH, kterou na svých vydaných fakturách jsou zvyklí uvádět velcí internetoví giganti. Například jde o jejich faktury vystavené tuzemským zákazníkům za reklamu na internetu u velkých globálních hráčů.
 
OTÁZKA č. 2
This transaction is subject to t