Otázky a odpovědi: Opravné položky k pohledávkám

Vydáno: 2 minuty čtení

Účetní jednotka vytvořila v roce 2018 opravnou položku k pohledávkám z roku 2015 dle § 8a zákona o rezervách. V tu dobu pohledávky nebyly promlčené. Tato opravná položka nebyla nikdy zrušena a je stále v účetnictví. Je možné ji k 31. 12. 2019 zrušit a pohledávky, které jsou již promlčené, daňově odepsat? Je nutné opravné položky k pohledávkám z minulých účetních období vždy na začátku nového účetního období zrušit a vytvořit nové, nebo pokud nedojde k žádné změně, je možné tyto opravné položky nerušit, ale nechat je v účetnictví do doby, než dojde k odpisu pohledávky?

Otázky a odpovědi: Opravné položky k pohledávkám
Ing.
Ivana

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů