Otázky a odpovědi: Žádost o zpětvzetí přiznání k dani z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Lze požádat o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu fyzických osob prosím? Vysvětlení: manželka s příjmem 65 000 Kč (v roce 2019) podala přiznání k dani z příjmů za rok 2019 již v únoru roku 2020. Manžel zpracovává své daňové přiznání až teď a chtěl by uplatnit plnou slevu na manželku podle § 35 ba odst. 1 písm. b) ZDP, se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti.

Otázky a odpovědi: Žádost o zpětvzetí přiznání k dani z příjmů
I