Zásoby - materiál

Vydáno: 9 minut čtení

Velkou skupinou na straně aktiv v rozvaze jsou oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou na prvním místě zásoby. Zaměříme se nejprve na umístění zásob v rozvaze na straně aktiv a následně na první položku zásob, kterou je materiál.

Zásoby -– materiál
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Umístění zásob v rozvaze
Umístění zásob v rozvaze uvedeme na jedné ze tří možných rozvah v současné době u nás závazně používaných. Jedná se o rozvahu, kterou sestavují
malé účetní jednotky bez povinnosti auditu
(uvedena je část aktiv):
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=13394.jpg
Poznámka:
*) V případě vykazování položky „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“ v rámci pohledávek nebude uvedena položka „D. Časové rozlišení aktiv“ (od účetní závěrky za období 2018 je toto rozhodnutí o vykazování časového rozlišení v kompetenci účetní jednotky).
V uvedené rozvaze je materiál součástí souhrnné položky
C.I. Zásoby
.
V další rozvaze platné pro
mikro účetní jednotku bez povinnosti auditu
jsou na straně aktiv uvedeny pouze položky označené písmeny (
A.
,
B.
,
C.
, případně i
D.
). Čili zásoby včetně materiálu jsou zahrnuty v položce
C.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví