Rozsudek SD EU ve věci "rakouské společnosti, které polský správce daně neuznal nárok na odpočet DPH při tankování za použití palivové karty, protože to posoudil jako finanční službu".

Vydáno: 5 minut čtení

Myslím si, že skoro každý rád využije službu, která je praktická, přehledná a vhodná pro daný typ podnikání. Za takovou službu považuji také palivovou resp. fleetovou kartu různých českých i zahraničních společností – např. CCS, DKV, EuroShell atd.

Rozsudek SD EU ve věci „rakouské společnosti, které polský správce daně neuznal nárok na odpočet DPH při tankování za použití palivové karty, protože to posoudil jako finanční službu“.
Ing.
Mária
Mikulecká
Právě posouzením situace, kdy plátce využívá různé tankovací karty k nákupu pohonných hmot a k těmto transakcím přistupuje jako k dodání pohonných hmot, tedy dodání zboží mezi čerpací s

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty