Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Vydáno: 15 minut čtení

Fyzické osoby, kterým vznikla za rok 2019 povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak musí učinit nejpozději ve středu, 1. 4. 2020, resp. (zpracovává-li jim přiznání na základě plné moci daňový poradce) ve středu, 1. 7. 2020. Ke stejnému datu je daň splatná.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019
Ing.
Helena
Machová
 
Formulář a sazba
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 se podává na tiskopise 25 5405 MFin 5405 vzor č. 25 (dtto rok 2018). Pokyny k vyplnění tohoto přiznání jsou identifikovány jako č. 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor č. 27.
Daňové přiznání je doplněno třemi přílohami, které vyplňují a podávají jen poplatníci, kteří mají pro tyto přílohy (ev. pro některou z nich) věcnou náplň – Příloha č. 1 (výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti, § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“), Příloha č. 2 (výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu, § 9 ZDP, a z ostatních příjmů, § 10 ZDP) a Příloha č. 3 (výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí, § 38f ZDP).
Poplatníci, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), mohou podat „zjednodušené“ dvoustránkové daňové přiznání na tiskopise 25 5405/D MFin 5405/D vzor č. 2.
Sazba daně se oproti předchozím rokům nemění a činí 15 %. Solidárnímu zvýšení daně (o 7 %) se budu dále věnovat samostatně.
 
Způsob podání daňového přiznání
Poplatník má v současné době

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů