Otázky a odpovědi: Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH

Vydáno: 6 minut čtení

Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci únoru roku 2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v srpnu roku 2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od dubna roku 2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. To znamená, že opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období srpen 2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení.

Otázky a odpovědi: Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH
Ing.
Martin
Děrgel
V dotazovaném případě došlo k situaci, že tazatel – podnikatel v roli dodavatele zdanitelných plnění ve stavebnictví – se automaticky ze zákona sice stal plátcem DPH – z důvodu překročení limitu obratu ve smyslu § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty