Rozsudek SD EU ve věci, "kdy okamžikem uskutečnění zdanitelné plnění může být také formální převzetí stavebních prací"

Vydáno: 7 minut čtení

Naši klienti často polemizují o datu uskutečnění zdanitelného plnění při stavebních a montážních pracích. V předkládaných smlouvách mají často ujednání, že až sepsáním protokolu o předání a převzetí stavebního díla, případně bezvadnosti díla dojde k uskutečnění zdanitelného plnění. Jenomže český zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), v § 21 odst. 4 písm. a) definuje, „že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo“ …

Rozsudek SD EU ve věci, „kdy okamžikem uskutečnění zdanitelné plnění může být také formální převzetí stavebních prací“
Ing.
Mária
Mikulecká
Přičemž dílčí plnění je definováno v § 21 odst. 7 zákona o DPH v platném znění, jako:
„…
zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřená smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. U dílčích plnění usk

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty