Dopady nové autorskoprávní směrnice

Vydáno: 8 minut čtení

Nejnovější evropská autorskoprávní směrnice, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES , vzbudila nebývalý rozruch, když se v souvislosti s ní hovořilo o konci serveru Wikipedia, zaslouží však pozornost i z dalších ohledů, zejména co se týče posilování právního postavení autorů a výkonných umělců.

Dopady nové autorskoprávní směrnice
Mgr.
Marek
Martinka
Směrnice musí být provedena českou legislativou nejpozději do začátku června roku 2021. A Ministerstvo kultury, které má věc pochopitelně ve své gesci, nelení. V posledních týdnech se již rozproudily konzultace se zájmovými skupinami ohledně připravovaného prováděcího legislativního textu. Podle všeho se očekává velmi vyhrocená diskuse.
Wikipedia nakonec přežije, neboť získala asi i díky jednodenní stávce výjimky, přesto však zůstává pachuť. První hojně diskutovaný článek má číslo 15 (v původním návrhu 11) a přináší novinku spočívající v omezení citací vydavatelů online poskytovateli služeb informační společnosti, tj. Google, Facebook, LinkedIn apod. Citovat bude mož