Rozsudek SD EU ve věci "české firmy, které správce daně neuznal opravu základu daně u nedobytných pohledávek, když dlužník přestal být plátcem v rámci insolvenčního řízení"

Vydáno: 7 minut čtení

Dlužníka nemá většinou nikdo rád, o to víc plátce daně z přidané hodnoty, který nemá zaplacenou fakturu za svou ekonomickou činnost, ale státu již musel odvést zákonem vyčíslenou částku DPH. Případnou opravu výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení bylo možné provést dle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), platného do 31. 3. 2019.

Rozsudek SD EU ve věci „české firmy, které správce daně neuznal opravu základu daně u nedobytných pohledávek, když dlužník přestal být plátcem v rámci insolvenčního řízení“
Ing.
Mária
Mikulecká
Od 1. 4. 2019 již § 44 v zákoně o DPH nemáme, ale máme nové paragrafy 46 až 46g, které by měly zajistit harmonizaci s článkem 90 Směrnice 2006/112/ES (dále jen Směrnice).
Dovolím si tento článek 90 Směrnice citovat:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty